Chef Manager: Introducció

Chef Manager, aquest és el nom (encara no definitiu) d’una de les aplicacions que estem desenvolupant en Software Solutions. Aquesta aplicació està orientada a la gestió integral de restaurants, bars, cafeteries, gelateries, pubs i diversos negocis relacionats amb l’hostaleria. La idea principal darrere d’aquest producte és la d’oferir una aplicació intuïtiva i moderna que permeti […]

Primers passos del dissenyador de sales

Una de les parts més importants de Chef Manager, volem que sigui la interfície d’usuari. Avui en dia, un programa no ha de ser «només» funcional, sinó que ha de ser senzill d’utilitzar i ha de ser «atractiu». Normalment, els programes per a hostaleria com ho és aquest, solen estar de cara al públic, és […]