loader image

Software

Solutions

El nostre mètode de treball

1. ENTENDRE EL SEU NEGOCI

Per implementar una solució que s’adapti al seu negoci com un guant, necessitem conèixer perfectament com funciona el seu negoci.

Els seus mètodes de treball, el seu model de negoci, els seus fluxos de dades, etc.

Qualsevol informació que es pugui recollir és vàlida i ajudarà a dissenyar una solució que s’adapti perfectament al seu negoci.

Tota aquesta informació s’aconsegueix a través de diverses entrevistes, captació d’idees i sessions de treball per ajudar a definir l’àmbit i necessitats de la solució.

2. DISSENY

Un cop tota aquesta informació ha estat obtinguda i els requeriments són clars, es desenvolupa el disseny de la solució.

Durant aquesta fase, s’escullen les tecnologies més adequades per a la solució i es defineixen l’estructura i la futura implementació d’aquesta solució.

3. APROVACIÓ PER PART DEL CLIENT

Un cop el disseny de l’aplicació ha conclòs, es presenta al client per a la seva aprovació.

Durant aquesta fase, s’obtenen comentaris i idees que són extremadament valuoses i que s’utilitzen per acabar de donar forma al disseny de l’aplicació.

4. IMPLEMENTACIÓ DE LA SOLUCIÓ

Un cop el disseny de l’aplicació ha estat conclòs i modificat amb els comentaris i observacions obtingudes en la fase d’aprovació per part del client, es procedeix a la implementació de la solució.

En aquest procés, vam intentar aplicar les tecnologies i metodologies adequades per assegurar un alt grau de qualitat en les nostres solucions.

Dins de la fase d’implementació, tenim diferents passos, com són …

 Implementació de funcionalitats
 Testeig de les funcionalitats implementades així com de la solució en la seva totalitat
 Integració de les noves funcionalitats en la solució
 Demostració i aprovació per part del client

El nombre d’iteracions durant la implementació de la solució depenen específicament de la solució que s’està implementant i de les necessitats del client.

5. INSTAL·LACIÓ I POSADA EN MARXA DE LA SOLUCIÓ

Un cop la solució ha estat implementada i aprovada pel client, es procedeix a la instal·lació i posada en marxa de la solució.

Aquesta fase de la solució és molt important ja que ens permet detectar prematurament possibles problemes d’integració amb altres sistemes o parts del seu negoci.

6. MANTENIMENT DE LA SOLUCIÓ

La majoria de solucions de negoci creixen juntament amb el negoci.

És per això que li oferim la possibilitat de continuar expandint o modificant la solució perquè s’adapti als canvis que pateix el seu negoci.

Com a part del manteniment, proporcionem al client diverses opcions per oferir suport de la solució al client.

Contacta con nosotros

Dónde encontrarnos