loader image

Software

Solutions

Chef Manager: Introducció

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Chef Manager, aquest és el nom (encara no definitiu) d’una de les aplicacions que estem desenvolupant en Software Solutions.

Aquesta aplicació està orientada a la gestió integral de restaurants, bars, cafeteries, gelateries, pubs i diversos negocis relacionats amb l’hostaleria.

La idea principal darrere d’aquest producte és la d’oferir una aplicació intuïtiva i moderna que permeti gestionar la majoria dels aspectes que un negoci del sector de l’hostaleria necessita controlar.

Atès el caràcter modular que estem utilitzant durant el desenvolupament de l’aplicació, serà fàcil en un futur adaptar aquesta a altres sectors de negoci, resultant en una aplicació altament configurable que esperem s’adapti a qualsevol necessitat.

Aquest projecte està sota desenvolupament actualment i, en aquest bloc, pretenem compartir idees, informar de l’estat del desenvolupament així com obtenir feedback dels professionals o no professionals del sector de l’hostaleria.

Aquest feedback, sens dubte, ens ajudarà a realitzar un producte molt més adequat i adaptat al que les persones que treballen amb aquest tipus d’aplicacions.

És per això, que en les posteriors entrades d’aquest bloc, anirem descrivint més en detall l’estat i el dia a dia del desenvolupament d’aquest producte.

Qualsevol comentari, idea o crítica serà benvinguda ja que ens donarà una informació valuosa del que pensen o necessiten les persones que es dediquen a aquest sector o, en el cas de persones que no es dediquen, idees que segur seran tingudes en compte durant el desenvolupament de l’aplicació.

 

Compártelo

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Dónde encontrarnos